Wyroby stalowe to główny profil działalności firmy Stomar z Gdańska. Nasza wiedza oraz wieloletnie doświadczenie w produkcji krat pomostowych zgrzewanych i stalowych, a także prasowanych i ocynkowanych, zaowocowało stabilną pozycją na rynku oraz, systematycznie zdobywanym, zaufaniem klientów.

Na rynku funkcjonujemy także jako producent schodów stalowych, schodów z tworzywa oraz innego rodzaju konstrukcji stalowych. Posiadamy bardzo dobre zaplecze techniczne, które umożliwia nam sprawną i fachową produkcję schodów i stopni, mebli, uchwytów, systemów ogrodzeniowych oraz innych produktów.

Specjalizujemy się w sprzedaży:

// Kabiny lub Hale malarskie
  • Hala Kabina / Malarska to kompleksowy obiekt, w którym prowadzi się proces nakładania powłok malarskich na niezależnych od siebie stanowiskach. Wyposażenie hali, tj. agregaty malarskie, centrale wentylacyjno-grzewcze oraz oświetlenie, muszą być tak dobrane aby zapewnić zarówno odpowiednie warunki pracy dla malarzy jaki i zakładane w kartach katalogowych, warunki aplikacji powłok malarskich.
  • Zasada działania: po wprowadzeniu elementów do przestrzeni roboczej, zamykamy bramę i uruchamiamy układ wentylacyjno-grzewczy. Powietrze pobierane jest ze środowiska poprzez czerpnię świeżego powietrza, filtrowane na filtrze zgrubnym a następnie podgrzewane na wymienniku wodnym. W obiekcie można ustawić dowolną temperaturę z zakresu 18-24oC. System automatycznie utrzymuje zadaną temperaturę. Powietrze przewietrza całą objętość hali, transportując ze sobą na maty filtracyjne umieszczone w podłodze cząstki farby, które nie osiadły na przedmiocie oraz pary rozpuszczalników.
  • Ruch powietrza w przewodzie wyciągowym jest wymuszany przez wentylator wyciągowy. Powietrze zanieczyszczone parami rozpuszczalników jest wyrzucane na zewnątrz poprzez wyrzutnie dachowe. Proces wentylacji Kabiny / Hali Malarskiej nie generuje emisji pyłów do atmosfery. Drugim przewodem wentylacyjnym jest zasysane świeże powietrze, które po przejściu przez wymiennik krzyżowy, ogrzaniu i dokładnym przefiltrowaniu poprzez kanały wentylacyjne jest wprowadzane do przestrzeni roboczej.
  • Kabina / Hala Malarska w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy wyposażona jest w system filtrów - mat podłogowych, filtrów labiryntowych i kieszeniowych.
  • Nasz system wentylacji mechanicznej zapewnia korzystne warunki pracy dla malarza, przez zachowanie odpowiedniej widoczności, temperatury pracy, ale przede wszystkim spełnia rygorystyczne wymogi ochrony środowiska, poprzez utrzymanie na odpowiednio niskim poziomie, emisji stężenia lotnych związków organicznych LZO wydalanych do atmosfery, tzn. utrzymanie emisji stężenia lotnych związków organicznych LZO na poziomie poniżej NDS
// Kabiny śrutownicze
  • Kabina śrutownicza przeznaczona jest do oczyszczania powierzchni stalowych, pneumatyczną metodą strumieniowo-ścierną przy zastosowaniu jako ścierniwa ostrokrawędziowego śrutu staliwnego, elektrokorundu lub kulek szklanych. Nasze urządzenia umożliwiają oczyszczanie powierzchni do klasy Sa3. W zależności od stosowanej granulacji i rodzaju ścierniwa otrzymywaną chropowatość powierzchni można regulować w zakresie 20-150µm (Rz)
  • Zasada działa: zbieranie ścierniwa z podłogi odbywa się na drodze mechanicznej do dołka zsypowego, co pozwala na skrócenie przerw w prowadzeniu procesu oczyszczania oraz na zmniejszenie potrzebnej ilość śrutu w obiegu. Zastosowany system poziomego transportu mechanicznego (podłoga zgarniająca), transportuje śrut opadający na powierzchnię podłogi do dołka zsypowego skąd pobierany przez podnośnik kubełkowy, podawany jest do separatora ścierniwa, w którym następuje separacja i oczyszczanie śrutu. Separator znajduje się na zbiorniku zasobowym.
  • Oczyszczarka zasypywana jest śrutem automatycznie w czasie przerw w pracy (puszczenie przełącznika RLX-III). Gdy pracownik chce rozpocząć proces oczyszczania przyciska przełącznik ręczny RLX-III montowany na wężu śrutowniczym za dyszą.
  • Wentylacja kabiny oparta jest na zasadzie recyrkulacji powietrza i tzw. „tłoka powietrznego”, co wpływa na energooszczędność prowadzonego procesu. Zapylone powietrze odciągane z komory śrutowniczej poprzez kanały wentylacyjne, oczyszczane jest na suchych wkładach filtracyjnych. Niskie zapylenie oczyszczonego powietrza umożliwia wprowadzenie go z powrotem do komory. Zawartość pyłów w powietrzu wydalanym wynosi poniżej 5mg/m3.

Firma Stomar to Twój idealny partner biznesowy. Nasze wyroby cieszą się szczególnym powodzeniem. Wszystkie nasze produkty możemy Państwu zaoferować wraz ze wszelkimi odbiorami technicznymi i wymaganymi atestami.

Terminy dostaw, warunki płatności i ceny proponujemy w odpowiedzi na konkretne zapytania ofertowe.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się ze szczegółową ofertą!

SKONTAKTUJ SIĘ